Schooltoelagen 2017-2018: informeer ouders

Voor iedereen die de voorbije jaren al een toelage kreeg, start de Afdeling School- en Studietoelagen een dossier op. Nieuwe gezinnen moeten eerst zelf een toelage aanvragen. Dat doen ze het liefst online, anders op papier.