Maak werk van een positief partnerschap tussen school en ouders

Burgemeester Bart Somers van Mechelen roept op om het oudercontact verplicht te maken, desnoods via sancties. Minister Hilde Crevits roept allochtone ouders op om actief en positief betrokken te zijn bij het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren.
Graag gaat KOOGO er als ouderkoepel van uit dat beide oproepen gelanceerd werden vanuit een oprechte bezorgdheid. Een oprechte bezorgdheid alleen is echter niet voldoende om een veranderingsproces teweeg te brengen. Hier is veel meer voor nodig.
Lees hier ons persbericht