Dossier M

Het M-decreet? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het M-decreet voor mijn kind?
Kan ik mijn kind nu inschrijven in een gewone school? Hoe pak ik dat aan?
In deze brochure voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
proberen we ouders een antwoord te geven op vragen over het M-decreet.

Download het boek hier!
Dossier M e-book