Het kaapproject in De Piramide

Wat hebben we gedaan?


Mama’s kunnen op school twee voormiddagen per week Nederlandse les volgen
Er wordt gratis opvang voorzien voor niet-schoolgaande kinderen.
Zij krijgen les van gediplomeerde lesgevers, die verbonden zijn aan Basiseducatie.

Waarom hebben we dit gedaan?


Omdat we veel anderstalige kinderen hebben, meer dan 90 % van onze schoolbevolking en deze mama’s zijn de Nederlandse taal niet machtig.
We zijn begaan met onze kinderen en ouders en richten daarom dit project in.
In de lessen leren de ouders Nederlands dat ze nodig hebben om:
·         de school en de leerkrachten beter te leren kennen
·         hen beter te kunnen aanspreken over hun kinderen
·         de informatie die de school doorgeeft aan de ouders (rapport, brieven, reglement) te begrijpen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid gestimuleerd.

Wat is er goed aan?


De drempel van dit project is laag, aangezien ze deze Nederlandse lessen op de school van hun eigen kind kunnen volgen en dus ’s morgens samen naar school kunnen gaan.
Met dit project komen de mama’s in de klassen, wonen lesjes bij, doen activiteiten samen met de kinderen, bv. hoekenwerk.
Door KAAP voelen de mama’s zich betrokken met de school, ze blijven naar de school komen nadat voor hen het project stopt.
De werkwijze van KAAP bevordert een goede samenwerking tussen de school, KAAP en ouders.
Het vraagt wel extra werk, maar dat weet je vooraf als je dit engagement opneemt. En het loont.

Wat ging er moeilijk?
Waar zou je rekening mee houden in de toekomst?


Sommige mama’s haken af. Door de samenwerking KAAP en school geeft dit extra werk voor de verantwoordelijken in de school om deze mama’s terug naar de les te krijgen.
Doordat we dit project al heel veel jaren doen, hebben we de drempels kunnen weg werken.

Wat was de meerwaarde voor de kinderen, de ouders, het schoolteam, …?


Meerwaarde voor de ouders:


-    De drempel om deel te nemen aan activiteiten op school verlaagt,
-    Mama’s komen naar school,
-    Ze blijven komen,
-    Mama’s leren werken met agenda, huiswerk, documenten van de school, …
-    Komen graag naar activiteiten die georganiseerd worden,
-    Komen naar oudercontacten.


Meerwaarde voor het schoolteam:


-    Schoolteam heeft meer begrip voor anderstalige ouders,
-    Bekijken documenten om dit in zo eenvoudig mogelijk Nederlands te formuleren,
-    Visualiseren heel veel dingen naar kinderen en ouders toe,
-    Deuren van school en klassen staan open voor ouders,
-    Goed contact met mama’s.


Meerwaarde voor de kinderen:


-    Kinderen van KAAP mama’s worden beter opgevolgd thuis.
-    Ze zijn fier op hun mama’s.