Maakt de verzekering een verschil tussen een (decretale) ouderraad en een ouderwerking?

Ouderraad

-BA (burgerlijke aansprakelijkheid) voor de leden van de ouderraad: gedekt via schoolpolis.

-LO (lichamelijke ongevallen) voor de leden van de ouderraad: NIET gedekt door de schoolpolis, WEL door de polis LO van de adviesraden, dit kan via de gemeente.

  • Ouderwerking  als FV (feitelijke vereniging)
  • BA  (burgerlijke aansprakelijkheid) voor de leden van de ouderwerking: via schoolpolis, ook BA (burgerlijke aansprakelijkheid) van de natuurlijke personen die ‘de ouderwerking’ vormen.
  • Voorwaarde: de school moet de activiteit van de ouderwerking als “schoolactiviteit” erkennen.
  • Bij onenigheid tussen school en ouderwerking voor de erkenning van de activiteit als “schoolactiviteit”, neemt de FV een eigen BA polis.

Ouderwerking  als VZW

-BA (burgerlijke aansprakelijkheid) : Schoolpolis niet van toepassing

-LO (lichamelijke ongevallen) : Schoolpolis niet van toepassing

  • VZW is een afzonderlijke rechtspersoon, die in zijn eigen verzekeringen dient te voorzien.
  • Info : een familiale verzekering kan de aansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk in het kader van een FV of VZW dekken, indien geen andere polis lopende is !
Faq categorie: