Kan een ouderwerking eender wat kopen voor de school?

Als je als ouderwerking van plan bent om iets te kopen voor de school ga je best vooraf in overleg met de gemeente, gemeentebestuur of hun financieel beheerder. Dit omdat de school wel schenkingen kan ontvangen maar dat dit toch aan aantal regels onderworpen is.

 • bij schenkingen onderscheid maken:
  • verbruiksmateriaal (rechtstreeks naar kinderen; geen ‘ materiële meerwaarde’ voor de school)                (vb. chocolade voor Sinterklaas)
  • gebruiksmaterialen voor de school (vb. speeltuig, smartboard, muziekinstallatie,…) (geeft ‘materiële meerwaarde’ aan de school)
 • Bij schenking van verbruiksmateriaal is er geen probleem
 • Bij schenking van gebruiksmateriaal:
  • inschrijven in gemeenteboekhouding (schoolbestuur wordt eigenaar materialen)
  • formulier schenking opmaken (model bij KOOGO)
 • Let op:
  • aansprakelijkheid en onderhoud (speeltuigen, smartboards,…)
  • Ga als ouderwerking in overleg met de gemeente of het gemeentebestuur (financieel beheerder)
Faq categorie: