Kan de ouderwerking cash geld geven aan de directie?

Vooreerst dient te worden gezegd dat de school de gelden van de ouderwerking niet mee kan beheren. Geld geven is eigenlijk een schenking. Een schenking aan de school kan worden opgesplitst in twee categorieën.

 • bij schenkingen onderscheid maken:
  • verbruiksmateriaal (rechtstreeks naar kinderen; geen ‘ materiële meerwaarde’ voor de school)         (vb. chocolade voor Sinterklaas)
  • gebruiksmaterialen voor de school (vb. speeltuig, smartboard, muziekinstallatie,…) (geeft ‘materiële meerwaarde’ aan de school)
 • Bij schenking van verbruiksmateriaal is er geen probleem
 • Bij schenking van gebruiksmateriaal:
  • inschrijven in gemeenteboekhouding (schoolbestuur wordt eigenaar materialen)
  • formulier schenking opmaken (model bij KOOGO)
 • Let op:
  • aansprakelijkheid en onderhoud (speeltuigen, smartboards,…)
  • Ga als ouderwerking in overleg met de gemeente of het gemeentebestuur (financieel beheerder)
Faq categorie: