Mag de directie of iemand van het schoolbestuur een volmacht hebben op de rekening van de ouderwerking?

Hoewel dit getuigt van een groot vertrouwen in de directie en/of het schoolbestuur is dit echter geen goed idee. Dit heeft vooral te maken met de specifieke situatie waarin gemeentelijke scholen zich bevinden. De gemeentelijke school is een dienst van de gemeente en valt derhalve ook onder de wet op de gemeentefinanciën. Hieronder vind je enkele regels waar een gemeentekas zich dient aan te houden.

  • eenheid van kas
  • verboden om als gemeentelijke dienst apart geldcircuit te hebben.
  • Ouderwerking en school (schoolbestuur) zijn twee afzonderlijke entiteiten
  • gelden ouderwerking en gemeentelijke gelden (school) mogen niet vermengd worden
  • geldstromen moeten in de gemeenteboekhouding terug te vinden zijn
  • gemeente moet regels overheidsopdrachten respecteren

Hiermee rekening houdend is het dus geen goed idee om de directie een  volmacht te geven omdat de ouderwerking hiermee de directie eigenlijk in een moeilijke situatie brengt.

Faq categorie: