Moet een ouderwerking een (dubbele) boekhouding hebben?

Nee, een ouderwerking (indien ze geen vzw is) hoeft geen boekhouding te hebben. Wat er echter wel best bijgehouden wordt is een kasboek waar alle in- en uitgaven in vermeld worden. De verantwoording voor die uitgaven (kastickets, rekeningen, facturen, …) wordt best ook bij dit kasboek gevoegd. Dergelijke werkwijze sluit nauw aan bij de transparantie van de werking van een ouderwerking.

Faq categorie: