Hoe vermijd je discussies over geld?

Om zoveel mogelijk discussies te vermijden (alle discussies kan je nooit vermijden) is transparantie van zowel de rekeningen als de doelen waaraan het geld zal worden besteed van zeer groot belang. Hou met onderstaande vuistregels rekening als je het onderdeel financieel beheer in je huishoudelijk reglement uitschrijft.

  • Transparantie en openheid vormen de basis voor beperking risico’s
  • doel(en) van de vereniging goed omschrijven
  • Maak goede afspraken tussen school en ouderwerking m.b.t. beheer en schenkingen
  • wat bij stopzetting fv

Weet dat je een huishoudelijk reglement ten allen tijde mag en kan aanpassen als daar de gepaste meerderheid voor is.

Faq categorie: