Is een decretale ouderraad verplicht?

In het decreet staat dat een ouderraad mag maar niet moet. Wanneer 10% van de ouders er om vragen moet hij zeker opgericht worden.

Meer weten lees volgende artikels op onze website :

Ouderraad Bevoegdheden van de ouderraad

Faq categorie: