Taal en 't gezin

Over taal en ’t gezin

Taal en taalontwikkeling, spreken en luisteren zijn belangrijk voor een mens: men denkt, doet kennis op in interactie met elkaar en men ontwikkelt zijn sociale vaardigheden.  Taal is bij wijze van spreken het ‘gereedschap of het klankenspel’ waarmee men op een effectieve manier (samen) kan denken,  communiceren en leven.

De drie ouderkoepels willen initiatieven aanreiken die de taligheid en de taalvaardigheid bevorderen, zowel bij de kinderen als bij hun ouders. Daarnaast beogen we sensibilisering rond taligheid bij scholen en ouderwerkingen opdat ook hier een gezonde wisselwerking rond het gevoerde taalbeleid op school ontstaat. Met de website ‘Taal en ’t gezin’ willen we hen laten kennis maken met het brede spectrum aan mogelijkheden om met en rond taal aan de slag te gaan.Zij vertrekken hierbij steeds vanuit hun expertise rond ouderbetrokkenheid.

Ontdek hier de website.