Stel je ouderwerking voor op een 21e eeuwse manier!

Naar aanleiding van een blog over "start het schooljaar eens op een 21e eeuwse manier", stelt KOOGO enkele alternatieven voor om ouderwerkingen voor te stellen aan andere ouders, schoolteam en waarom niet.. aan de leerlingen.

Hier volgt al zeker een lijstje met suggesties:

Maak met de ouders van de ouderwerking een  word cloud maken om zichzelf te omschrijven.

Maak met de ouders van de ouderwerking een Pinterest board met tien pins die weergeven waar zij voor staan.

Maak met de ouders van de ouderwerking een podcast maken. Een compleet andere manier om ouders te werven!

Schrijf met de ouders van de ouderwerking een blog via Blogger . Dit kan meteen de start vormen van een blog die het hele jaar gaat beschrijven wat de ouderwerking doet.

Maak met de ouders van de ouderwerking een komische strip maken om hun groep te beschrijven of om opvallende evenenmenten of momenten weer te geven.

Maak met de ouders van de ouderwerking via Glogster een poster maken over hun werking maken.

Maak met de ouders van de ouderwerking een mindmap (klik hier voor een uitgebreid overzicht) over de ouderwerking.

Gebruik de online enquete tool van KOOGO vragen te stellen over de interesses,de talenten en  de verwachtingenvan ouders naar de ouderwerking toe.

Gebruik een QR code zoektocht om ouders elkaar te leren kennen en/of hen bekend te laten worden met de school, de leerkrachten en de klaslokalen op een verrassende en boeiende wijze.

Natuurlijk zijn er voor de verschillende suggesties meer tools beschikbaar dan degene die zijn aangeven, maar dat is niet zo van belang. 

Heb je ook suggesties of ideeën? Laat het ons zeker weten!