Praktijkvoorbeelden

De voorbeelden

Goede praktijkvoorbeelden kunnen inspirerend werken. Je vindt ze hiernaast thematisch voorgesteld.

Zelf aan de slag

Als ouderwerking een activiteit uitwerken waarbij ouderbetrokkenheid, taal, cultuur, … aan bod komen? Het kan! Er zijn veel mogelijkheden. Wij voorzien hieronder alvast een draaiboek om je activiteit uit te werken.
Het draaiboek geeft je ondersteuning in het nadenken over wat je precies wil realiseren, welke argumenten je kan aanhalen om de school mee te overtuigen, over een concreet actieplan en informatie over de evaluatie achteraf. In de rechterkolom kan je telkens invullen hoe het er voor jullie concrete activiteit uitziet.
Download hier het draaiboek

Het draaiboek is sterk geïnspireerd op het servicedocument voor ouderwerkingen rond gezondheid. (zie www.gezondopschool.be )