KOOGO en luxeverzuim, een standpunt

Een schoolcultuur die een goede samenwerking met ouders prioritait vindt als preventieve aanpak.

Ja, ook wij KOOGO, koepel van de Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs, vinden dat leerlingen op de schoolbanken moeten zitten tijdens de schooldagen.

Ja, ook wij vinden dat ouders hierin een voorbeeldrol te spelen hebben en geen verkeerde signalen aan hun kinderen mogen geven.

Ja, ook wij vinden dat scholen best tot de laatste dag – ook na examenperiodes – zinvolle activiteiten en opvang organiseren. Dit gezegd zijnde, hoe ga je dit waarmaken?

Eerst en vooral willen we stellen dat wat we nu in het nieuws horen luxeverzuim in zijn zuiverste vorm is. Vóór de herfstvakantie al op vakantie vertrekken, terwijl de scholen tot de laatste dag gewone lessen aanbieden, is niet echt netjes. Het probleem focust zich meer op de periodes na de examens, wanneer leerlingen tot 3-4 dagen thuis zijn terwijl de leerkrachten delibereren. Maar ook hier is er reeds verscherpte regelgeving opgezet.

Indijken van luxeverzuim moet van twee kanten komen. Zowel scholen als ouders hebben hierin een verantwoordelijkheid. Daarom stellen wij voor om stevig in te zetten op een preventieve aanpak – wat in de hele heisa o.i. onvoldoende is benadrukt. Dat doe je door jaar na jaar te werken aan een schoolcultuur waar een goede samenwerking met ouders, ouderwerkingen, ouderraden in alle vezels van de werking ingebakken zit. Je kunt pas een ouder aanspreken op 'iets wat niet kan' als je relatie met die ouder evenwichtig is, als er wederzijds een sterk vertrouwen is. Wanneer die samenwerking gestoeld is op respect, een goed georganiseerde inspraak en een lage drempel, dan is luxeverzuim zeker bespreekbaar. Ouders weten immers zéér goed dat dit gedrag laakbaar is.

Welke sancties zijn 'effectief'? Financiële maatregelen? Kindergeld of studietoelage tijdelijk afpakken? Ouders straffen die het al moeilijk hebben, is voor ons geen optie. En wie voldoende geld heeft, betaalt gewoon de boete. Zo krijg je een vorm van 'klasse-justitie'. Nee, financiële sancties moeten weloverwogen gebeuren en geval per geval bekeken worden.

Het is nog maar de vraag of sancties überhaupt iets kunnen verhelpen. Misschien wanneer het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als bepaalde ouders hardnekkig 'recidiveren'? Dat veronderstelt echter dat de school in samenwerking met de ouderraad of de schoolraad een interne procedure hierover afspreekt. Een procedure die transparant is en helder gecommuniceerd wordt. Nog beter is wanneer zo'n procedure school-overstijgend wordt opgesteld. Dan zijn de spelregels voor élke ouder en voor élke school duidelijk. Tot die er is, zouden we voorstellen dat de scholen alvast goed in kaart brengen hoe groot het probleem werkelijk is. Misschien is het een luxe-probleem?