Regels over afwezigheid op school

<div>
<h1><a class="rs-toggle readspeaker-processed" href="http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4612&amp;lang=nl_be&... style="color: rgb(85, 119, 151); text-decoration: none; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; display: block; position: absolute; width: 30px; height: 30px; left: -50px; top: 15px; background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAARCAMAAAAIRmf1AAAAMFBMVEUAAAChoaGxsbGxsbGwsLCtra2xsbGvr6+xsbGxsbGvr6+xsbGxsbGxsbGxsbGysrJb5susAAAAD3RSTlMACev4aha7J9adO6mNe1GVWkueAAAAeklEQVR42mXPQQ6DMAwF0bGdOE4I9f1vW4RQS2BW1lt9s9Z4F/Nte26/W/qG7AIly0XVMxHzA7vWk1rkYQybUK3geQVME3Anb9byA7suRhYouZicZouNbNADV1W7bAsg+n1LsQGfHPfNOqCq/3/rIAeFNh6FDp7NCnwB2HYF89hCXIoAAAAASUVORK5CYII=); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">ees deze pagina voor</a></h1>
</div>

<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<h2>Afwezig</h2>

<p>Uw kind mag zonder ziektebriefje&nbsp;afwezig blijven&nbsp;als het jonger is dan vijf jaar.</p>

<p>Is het ouder, dan mag het in de volgende gevallen zonder ziektebriefje afwezig blijven:</p>

<ul>
<li>bij de begrafenis of het huwelijk van naaste familieleden</li>
<li>op feestdagen verbonden met de religie of levensbeschouwing van uw kind</li>
<li>om persoonlijke redenen, als u toestemming krijgt van de directeur</li>
<li>als hij of zij een topsportstatuut heeft en in het secundair onderwijs zit</li>
<li>als de school onbereikbaar is, bijvoorbeeld bij zwaar winterweer of een staking van het openbaar vervoer</li>
</ul>

<p>Breng wel steeds de school op de hoogte.</p>

<h2>Ziek</h2>

<p>Is uw kind ziek en jonger dan 5 jaar, dan is een ziektebriefje niet nodig. Is uw kind 5 jaar of ouder, dan mag u vier keer per schooljaar als ouder zelf een ziektebriefje schrijven. Telkens voor maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen. Is uw kind vaker of langer ziek, dan hebt u sowieso een medisch attest van een dokter nodig. De dokter geeft een medisch attest als hij vaststelt dat uw kind inderdaad ziek is. De dokter kan geen medisch attest geven voor een ziekte die genezen is. De dokter geeft u een dixit-attest als hij zelf geen ziekte vaststelt, maar uw kind toch zegt dat het ziek is. Een dixit-attest is louter gebaseerd op uw verklaring als patiënt en is geen echte diagnose. Het dixit-attest telt dan ook niet op school en is geen geldige wettiging van een afwezigheid.</p>

<p>Bezorg de briefjes aan de school zodra uw kind weer naar school gaat. Als uw kind langer dan tien dagen thuisblijft, dan bezorgt u het doktersattest onmiddellijk aan de school.</p>

<p>De volgende situaties wijken af van de gewone regel:</p>

<ul>
<li>Uw kind is ziek tijdens de examens&nbsp;<br />
In het secundair onderwijs hebt u altijd een medisch attest nodig van een dokter. Een briefje van de ouders is niet genoeg. In het basisonderwijs zijn er geen afgebakende examenperiodes, daar geldt de standaardregel.</li>
<li>Uw kind wordt ziek tijdens de lessen<br />
Vraag na bij de directeur of bij het schoolsecretariaat of uw kind al op de lijst van aanwezigen staat. In de voor- en in de namiddag maakt de school zo'n lijst op. Staat uw kind al op de lijst van aanwezigen, dan is er geen briefje nodig van de ouders of van de dokter. Is de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld, dan is dat wel nodig.</li>
<li>Uw kind wordt in de week voor of na een schoolvakantie ziek<br />
Sinds 1 september 2013 heeft uw kind in de week voor of na een schoolvakantie altijd een medisch attest van een dokter nodig, ook al is uw kind slechts een dag afwezig. Dat geldt voor de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie en de paasvakantie. Deze regel is ingevoerd om luxeverzuim (bijvoorbeeld op reis vertrekken vlak voor de eigenlijke vakantieperiode) te ontmoedigen.&nbsp;Vanaf 1 september 2015 geldt deze regel niet langer. De verplichting om steeds een medisch attest te hebben in de week voor en de week na een schoolvakantie wordt opgeheven. De gewone regels zijn dan van toepassing.</li>
</ul>

<h2>Ongewettigd afwezig</h2>

<p>Is uw kind afwezig van school zonder een geldige reden, dan volgt de school uw kind nauwkeurig op. Als het vaak gebeurt dan is de school verplicht om het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen. Helpt dat niet, dan is het mogelijk dat het parket ingelicht wordt. Als uw kind te vaak ongewettigd afwezig is, dan kan het ministerie van Onderwijs en Vorming een eventuele schooltoelage terugvorderen.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div>
<div>
<div>
<div>
<h2>Websites</h2>

<ul>
<li><a class="external" href="http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplicht-van-6-tot-18-jaar" style="color: rgb(85, 119, 151); text-decoration: none; text-rendering: optimizeLegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important;">Over leerrecht, leerplicht en spijbelen</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>