Schenkingen , hoe doe je dat?

Gemeentelijke of  stedelijke scholen vallen onder het gemeentedecreet. In dit decreet kan je onder andere het principe van 'eenheid van kas vinden'. Dit betekent dat gemeentelijke diensten geen apart geldcircuit mogen hebben. Vermits onze scholen ook een gemeentelijke dienst zijn, betekent dit dat zij niet over een eigen kas mogen beschikken. Geldstromen die vanuit een ouderwerking naar de school gaan, moeten bijgevolg terug te vinden zijn in de gemeenteboekhouding. Dit geldt eveneens voor het schenken van gebruiksmaterialen.
Wanneer je als ouderwerking de school geldelijk of materieel wil ondersteunen dan adviseren wij om een document van schenking op te maken.

Bij schenkingen maken we een onderscheid tussen:

-Geldelijke schenking: de ouderwerking geeft geld aan de school met een bepaalde bestemming: gebruik document: Geldelijke schenking (document).

-Verbruiksmateriaal : geen enkel probleem, er moet geen document worden opgemaakt. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen en heeft geen ‘ materiële meerwaarde’ voor de school (-vb. speculoos voor Sinterklaas, paaseieren, ...)

-Gebruiksmateriaal : zaken (vb. speeltuig, smartboard, muziekinstallatie,…) die een materiële meerwaarde geven aan de school. Deze worden best ingeschreven in de gemeenteboekhouding. Daarbij maak je best gebruik van volgend documenten : Materiele schenking (document) en Addendum Materiele schenking (document).

Ludo Claes
0473 72 54 19
ludo.claes@ovsg.be

 

Wij komen ook ter plaatse om jullie vragen te beantwoorden.