Ouderraad (volgens het decreet)

iedereen samen.png

Ouders van kinderen in een basis- of secundaire school kunnen vragen om een ouderraad op te richten. De school heeft dan een inspanningsverplichting om alle ouders te bevragen. Een ouderraad moet verplicht opgericht worden als ten minste 10% van de ouders daar om vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.

De ouderraad houdt alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De zetelende ouderraad bepaalt hoe de volgende ouderraad zal worden samengesteld. Hij brengt alle ouders hiervan op de hoogte, zodat elke ouder die dat wil zich kandidaat kan stellen. Als de zetelende ouderraad geen richtlijnen vastlegt voor de samenstelling van een nieuwe ouderraad, organiseert het schoolbestuur, samen met de schoolraad, verkiezingen.