KOOGO komt op visite

Opzet

Hoe

 • informerend gedeelte over KOOGO
  • beeld krijgen van huidige werking
  • beeld krijgen van de vragen en van de noden die er leven
  • welke info kan hen verder helpen

Vragen

 • Naam verantwoordelijke(n), functie(s), mailadressen, telnr.
 • Structuur ouderwerking
 • Doelstelling ouderwerking/visie
 • Huishoudelijk reglement van de ouderwerking
 • Relatie met directie
 • Relatie met schoolteam
 • Communicatiecultuur
 • Drijfveren/motivatie
 • Praktijkvoorbeelden
 • Vragen en noden van de ouders

Aanpak

Er wordt steeds gewerkt ‘op maat’ van de ouderwerking en de school!

Gesprek met:

 • afvaardiging van de ouderwerking
 • directie
 • afvaardiging van het schoolteam

Ouderwerking en/of school bepaalt zelf wie er rond de tafel zit, maar wel liefst geen te grote groep!