KOOGO begeleidt op maat

Opzet

 • Aanvraag voor een begeleiding loopt telefonisch of per mail naar Ludo Claes of Ann Staes
 • Daarna volgt een visitatiegesprek met de ‘aanvragers’ door Ludo, Ann of allebei
 • Dan wordt bekeken of deze aanvraag een begeleiding wordt en wanneer deze wordt opgenomen
 • Er wordt een visitatieverslag gemaakt en doorgestuurd naar alle geledingen

Planning

 • Visitatiegesprek
 • Visitatieverslag
 • Infofiche intern (met gegevens school, ouderwerking en overzicht contacten)
 • Plan van aanpak (op maat van ouderwerking en school)
 • Op zoek naar een visie (aan de hand van een brainstorm en consensusgesprek)
 • Missie en visie
 • Organigram van de ouderwerking
 • Huishoudelijk reglement (de spelregels)
 • Activiteiten plannen (en/of evalueren) (facultatief)
 • Ondersteuning bij vergaderingen (facultatief)
 • Evaluatie van het traject door ouderwerking en schoolteam
 • 1 goed uitgewerkt praktijkvoorbeeld bezorgen aan KOOGO
 • Nazorg