Werking van de schoolraad en het huishoudelijk reglement

ouderwerking.jpg

Wijziging vanaf 1 september 2014:

 

De minimale inhoud van het huishoudelijk reglement van de schoolraad wordt decretaal vastgelegd. De huishoudelijke reglementen dienen conform deze bepalingen te worden aangepast.

 

De schoolraad bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement, dat minimaal volgende elementen moet bevatten:

 

  • het aantal mandaten per geleding;
  • de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de schoolraad en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden;
  • de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de schoolraad kunnen worden betrokken;
  • de manier waarop de schoolraad wordt bijeen geroepen en de vergaderfrequentie;
  • het tijdstip en de manier waarop de agenda en de bijhorende documenten worden bezorgd aan de leden van de schoolraad en aan de pedagogische raad, de leerlingen- en de ouderraad;
  • de taken van de voorzitter;
  • de manier van besluitvorming, in het bijzonder de aanwezigheidsquota en de stemverhoudingen;
  • de manier waarop de schoolraad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren;
  • de modaliteiten over het afzien van het recht op overleg;
  • de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur een advies op eigen initiatief van de schoolraad moet beantwoorden (30 kalenderdagen) en waarbinnen het overleg binnen de schoolraad moet plaatsvinden (21 kalenderdagen).

Dit huishoudelijk reglement wordt opgesteld in consensus. Als dit niet lukt, wordt erover beslist bij meerderheid van stemmen.

 

Bron: Omzendbrief Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, 16.05.2014