Regionale overleg en discussiesessies

ouderbox_0.jpg

We vinden de interactie met onze leden belangrijk om in overleg met de overheid hun stem te laten horen.

Daarom is het noodzakelijk om samen met ouders thema's te verkennen en te bespreken, die zowel ouders, als kinderen aanbelangen. Op deze wijze kunnen we gedragen en gefundeerde standpunten innemen.

Een regionaal overleg en discussiesessie kan gezien worden  als een combinatie van een gericht interview en een discussiegroep. Het is een gestructureerde discussie met ouders (4-12 personen), begeleid door een stafmedewerker van KOOGO. De bedoeling is tweeledig, enerzijds de visie en mening van ouders beluisteren en anderzijds informatie verkrijgen die tot een gefundeerd standpunt kan leiden.