Regionale overleg en discussiesessies

ouderbox_0.jpgInteractie met onze leden is belangrijk in overleg met de overheid. Zo kunnen we hun stem laten horen!

Het is noodzakelijk om samen met ouders thema's te verkennen en te bespreken, die hen aanbelangen. Op deze wijze kunnen we gedragen en gefundeerde standpunten innemen.

Een regionale overleg en discussiesessie kan gezien worden als een combinatie van een gericht interview en een discussiegroep. Het is een gestructureerde discussie met ouders (4-12 personen), begeleid door een stafmedewerker van KOOGO. De bedoeling is tweeledig, enerzijds de visie en mening van ouders beluisteren en anderzijds informatie verkrijgen die tot een gefundeerd standpunt kan leiden.