Informeren

Ouders stellen zich wel eens vragen over het reilen en zeilen binnen een school. Is dit allemaal zoals voorgesteld op de infoavond of in het schoolreglement?

KOOGO raadt aan om in eerste instantie in gesprek te gaan met de klasleerkracht of de directie. Geeft dit niet voldoende duidelijkheid, dan kan je altijd bij ons terecht met je vragen en bedenkingen. Wij geven je dan toelichting bij deze vragen en bedenkingen zodat je goed geïnformeerd het gesprek met de school kan aangaan of meteen duidelijkheid hebt bij je eigen vragen en bedenkingen.