GRATIS SPEL over tabak, alcohol en drugs spel uitlenen bij KOOGO

"Route 12+" is een interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider (iemand van de ouderwerking) dialoog tussen ouders over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren. Het spel bestaat uit fotomateriaal en spelkaarten in de taal van de groep.

De spelkaartjes, vertaald van het Nederlands naar het Frans en Engels, zijn beschikbaar bij het spel. Deze kaartjes in het Arabisch, Turks, Russisch, Pools, Roemeens en Spaans kunnen gedownload worden van de site.

Om ouders met diverse achtergronden te ondersteunen in de omgang met tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, werden 7 cultuursensitieve methodieken uitgewerkt door VAD (waarvan dit spel 1 methodiek is) . Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen. De methodieken hebben deels dezelfde doelstellingen. Er wordt telkens vertrokken vanuit de sterktes van ouders om doorheen de opvoeding tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren mee uit te stellen of te voorkomen. De focus van de methodieken ligt op het versterken van opvoedingsvaardigheden die een preventieve werking hebben.

Al de ontwikkelde materialen en methodieken zijn te downloaden en/of te bestellen via www.vad.be (in de catalogus).