De juiste studiemethode voor mijn kind.

Jonge kinderen, zeker vanaf het 5de en 6de leerjaar, leren studeren is niet evident. Het vraagt een stevige coaching en we weten dat ze door 101 zaken worden afgeleid. Velen komen er niet toe hun werk te plannen en ten gevolge daarvan zijn er kinderen die na schooltijd te weinig maar evenzeer te veel werken. Waar ligt het evenwicht ?

In deze sessie geven we antwoord op heel wat vragen.

  • Wanneer doet mijn kind best zijn naschools werk?
  • Hoe help ik mijn kind een eenvoudige maar duidelijke planning te maken?
  • Hoe leer ik mijn kind deze planning steeds zelfstandiger te maken?
  • Welke is de meest haalbare planmethode?
  • Hoe veeleisend mag ik zijn?
  • Hoe vrijwaar ik dat mijn kind te veel werkt omdat het té perfectionistisch is?
  • Welk klimaat creëer ik als ouder thuis om goed te kunnen werken?
  • Welke zijn de mogelijkheden om duidelijk afspraken te maken met mijn kind? Wat is de beste motivatie?
  • Hoe ga ik mijn  kind de gevolgen van zijn goede methode duidelijk maken? En wat doe ik als die gevolgen echt positief zijn?
  • Welke houding neem ik aan tegen derden die mijn kind steeds weer afleiden?

duur: uiteenzetting en vraagstelling: max 2.00 uur.

prijs: 280 euro + verplaatsingskosten (0.30 euro/km)

Vraag hier je vorming aan.