Het M decreet ? Natuurlijk nemen we dat kind met die beperking op!

Sinds dit schooljaar nemen heel wat scholen kinderen met een beperking in hun werking op. Dit is het gevolg van het M-decreet. In deze infosessie krijgt u antwoord op veelgestelde vragen die bij heel wat ouders en leerkrachten leven.

  • Een brokje geschiedenis: hoe kwam met tot zo’n grote doorverwijzing naar het bijzonder onderwijs?
  • Wat houdt dat M-decreet precies in?
  • Wat is de kern, de diepe grond daarvan?
  • Waarom verkiest men die werking boven het onmiddellijk beroep doen op het bijzonder onderwijs?
  • Wat is inclusie (het elke dag opnemen van een kind met een beperking binnen de groep) nu echt?
  • Wat is daar de meerwaarde van voor het kind met de beperking en voor het kind zonder beperking?    
  • Wat moet er in ons denken over school veranderen om dit echt kansen te geven?                                                                                                        

We gaan vooral kijken hoe we als ouders dat belangrijke groeiproces binnen een school kunnen ondersteunen en begeleiden. Hoe wij als ouders kunnen meewerken aan de zo nodige mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om inclusie en dus M te doen slagen? Hoe we zelf een voorbeeld kunnen zijn door de handen uit de mouwen te steken en te getuigen van spontaneïteit in de omgang met kinderen met een beperking.

duur: uiteenzetting en vraagstelling: max 2.00 uur.

prijs: 280 euro + verplaatsingskosten (0.30 euro/km)

Vraag hier je vorming aan.​