Vele kinderen krijgen tegenwoordig een label. Hoeft dat LABELEN wel ?

Vele kinderen krijgen tegenwoordig een label. Hoeft dat LABELEN wel ? Werken we niet beter vanuit het talent van elk kind?

Vandaag wordt een groot accent gelegd op zorg. Dat heeft bijzondere voordelen, maar er sluipt het gevaar in dat de wijzer te fel doorslaat naar de TE BEZORGDE kant. Hoeven we als ouders echt ZO bezorgd te zijn? En … wat zijn vaak de onderliggende oorzaken van onze bezorgdheid.

  • Deze wereld wil van ons allemaal ‘perfecte mensen maken’. Is dat geen utopie waar men ons allen al te graag wil doen in geloven?
  • Wie legt nu al die druk op onze schouders? De media? De reclame? De familie? De buurt? De vrienden? De school? Of … misschien wel WIJZELF? Wat doe ik ermee en hoe ontsnap ik eraan ?
  • Waarom is het ZO belangrijk te focussen op de talenten en de mogelijkheden van onze kinderen en niet te werken vanuit hun hun falen en tekorten.
  • Hoe komt het dat kinderen zo snel en zo jong een LABEL krijgen?
  • Waarom is het LABEL van een kind niet het juiste UITGANGSPUNT om het te coachen en te scholen? Wat wijzen studies daaromtrent aan?
  • Welke houding neem ik als ouder aan tegenover een kind met een label of met tekorten? Hoe tem ik de angst die soms paniek wordt?
  • Hoe kan ik samen met de leerkrachten de juiste begeleidingsweg (gebaseerd op aanmoediging en geloof in het kunnen van mijn kind) uitbouwen?

We gaan vanuit enkele mooie voorbeelden van ‘geloven in de mogelijkheden van een kind’ op zoek naar antwoorden en naar een juiste houding en stevige krachtbron om onze kinderen, ondanks mogelijke tekorten, alle kansen te geven.

duur: uiteenzetting en vraagstelling: max 2.00 uur.

prijs: 280 euro + verplaatsingskosten (0.30 euro/km)

Vraag hier je vorming aan.​