Zinvol evalueren? Zinvol rapporteren? Zinvol oudercontact ?

  • Waarom toetsen leerkrachten? Wat wordt daarmee gedaan?
  • Wat lezen we in een rapport en wat kan ik er als ouder mee?
  • Hoe gaan we best om met minder goede resultaten?
  • Zegt het rapport me hoe het verder moet?
  • Hoe vergroten we als ouders de kansen om samen met de leerkracht het rapport juist te interpreteren en er mee aan de slag te gaan?
  • Wat verwachten we van een zinvol oudercontact?
  • Hoe werken we als ouders mee aan een stevige communicatie tussen ouders en leerkracht zonder te moeten wachten op een oudercontact?
  • Hoe vergroten we als ouders het vertrouwen in de leerkracht en verzorgen we een open en directe communicatie?

duur: uiteenzetting en vraagstelling: max 2.00 uur.

prijs: 280 euro + verplaatsingskosten (0.30 euro/km)

Vraag hier je vorming aan.​