Hoe verrijken we als ouders de cultuureducatie op school ?

Cultuureducatie is van bijzonder groot belang in de ontwikkeling en de humanisering van jonge kinderen. Als ouders kunnen we samen met het schoolteam heel wat boeiende activiteiten organiseren die aansluiten bij de ‘muzische vorming’ die de kinderen op school krijgen. We denken aan het organiseren van schoolconcerten, dansvoorstellingen, filmforum …

We zoeken vooral ook naar diverse creatieve activiteiten waarin ouders een participerende en actieve rol spelen: vb. het uitbouwen van heuse creatieve projecten waarin ateliers muziek, beeld, dans, drama, media verweven zitten. In heel wat scholen doet men beroep op het  talent en de creativiteit van ouders die zich graag vrij maken om deel te nemen aan of de leiding te nemen van culturele ateliers en andere doe-activiteiten. We gaan ook bekijken hoe we snel op zoek kunnen gaan naar boeiende, creatieve mensen uit de omgeving die daaraan kunnen participeren. Creatieve co-teaching met de leerkrachten dus.

  • Hoe bespreken we dit met directie en schoolteam?
  • Hoe gaan we samen met het schoolteam aan de slag?
  • Hoe spreken we ouders aan op hun talenten, creativiteit?

 

duur: uiteenzetting en vraagstelling: max 2.00 uur.

prijs: 280 euro + verplaatsingskosten (0.30 euro/km)

Vraag hier je vorming aan.​