Vormingen van externe organisaties die we durven aanbevelen.

Vandaag wordt een groot accent gelegd op zorg. Dat heeft bijzondere voordelen, maar er sluipt het gevaar in dat de wijzer te fel doorslaat naar de TE BEZORGDE kant. Hoeven we als ouders echt ZO bezorgd te zijn? En … wat zijn vaak de onderliggende oorzaken van onze bezorgdheid.
We gaan vanuit enkele mooie voorbeelden van ‘geloven in de mogelijkheden van een kind’ op zoek naar antwoorden en naar een juiste houding en stevige krachtbron om onze kinderen, ondanks mogelijke tekorten, alle kansen te geven.

  • Waarom toetsen leerkrachten? Wat wordt daarmee gedaan?
  • Wat lezen we in een rapport en wat kan ik er als ouder mee?
  • Hoe gaan we best om met minder goede resultaten?
  • Zegt het rapport me hoe het verder moet?
  • Hoe vergroten we als ouders de kansen om samen met de leerkracht het rapport juist te interpreteren en er mee aan de slag te gaan?

Jonge kinderen, zeker vanaf het 5de en 6de leerjaar, leren studeren is niet evident. Het vraagt een stevige coaching en we weten dat ze door 101 zaken worden afgeleid. Velen komen er niet toe hun werk te plannen en ten gevolge daarvan zijn er kinderen die na schooltijd te weinig maar evenzeer te veel werken. Waar ligt het evenwicht ?

In deze sessie geven we antwoord op heel wat vragen.

Pagina's