Vormingen van externe organisaties die we durven aanbevelen.

"Route 12+" is een interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider (iemand van de ouderwerking) dialoog tussen ouders over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren.

Na deze vorming van linc-vzw hebben ouders/grootouders/andere opvoeders geen enkele reden meer om niet voor te lezen aan hun kind

Om ouders met diverse achtergronden te ondersteunen in de omgang met tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, werden 7 cultuursensitieve methodieken uitgewerkt. Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

Vraag jij je wel eens af hoe je je tiener kan leren om verstandig om te gaan met alcohol? Er mee voor te zorgen dat hij/zij geen tabak of drugs gaat gebruiken? Of te voorkomen dat gamen voorrang krijgt op alle andere activiteiten?

Over het belang van voorlezen, over spelen met verhalen, over alles wat met boeken en lezen te maken heeft. Toegespitst op jullie ideeën, wensen en mogelijkheden.

Kinderen en jongeren zijn gek op alles wat het internet hen kan bieden. Ze zitten reeds op zeer jonge leeftijd aan computer, tablet of smartphone. Net als in het ‘offline’ leven is het belangrijk dat we kinderen en jongeren leren online risico’s te vermijden zodat ze zich in alle rust kunnen amuseren op het internet. Het is belangrijk om de opvoeders te sensibiliseren om 'veilig online' mee op te nemen in de opvoeding van de kinderen.

  • Waarom toetsen leerkrachten? Wat wordt daarmee gedaan?
  • Wat lezen we in een rapport en wat kan ik er als ouder mee?
  • Hoe gaan we best om met minder goede resultaten?
  • Zegt het rapport me hoe het verder moet?
  • Hoe vergroten we als ouders de kansen om samen met de leerkracht het rapport juist te interpreteren en er mee aan de slag te gaan?

Jonge kinderen, zeker vanaf het 5de en 6de leerjaar, leren studeren is niet evident. Het vraagt een stevige coaching en we weten dat ze door 101 zaken worden afgeleid. Velen komen er niet toe hun werk te plannen en ten gevolge daarvan zijn er kinderen die na schooltijd te weinig maar evenzeer te veel werken. Waar ligt het evenwicht ?

In deze sessie geven we antwoord op heel wat vragen.

Cultuureducatie is van bijzonder groot belang in de ontwikkeling en de humanisering van jonge kinderen. Als ouders kunnen we samen met het schoolteam heel wat boeiende activiteiten organiseren die aansluiten bij de ‘muzische vorming’ die de kinderen op school krijgen.

Wat is vreemde taalinitiatie (in ons geval meestal Frans)?
Waarom is het voor kinderen een verrijking? Is er gevaar voor taalverwarring of net omgekeerd?
Waar gebeurt het al? Wat is de beste weg om kinderen meertalig te maken?
Maar vooral ook: hoe kunnen wij als ouders participeren in dit proces, niet alleen thuis maar ook binnen de school. Bij welke leuke taalactiviteiten kan je als ouder ingeschakeld worden?

Pagina's