Vormingen van externe organisaties die we durven aanbevelen.

"Route 12+" is een interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider (iemand van de ouderwerking) dialoog tussen ouders over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren.

Na deze vorming van linc-vzw hebben ouders/grootouders/andere opvoeders geen enkele reden meer om niet voor te lezen aan hun kind

Heel wat ouders onderschatten het cyberpesten omdat het minder of nauwelijks zichtbaar is in vergelijking met het klassieke pesten. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? Hoe herken ik of mijn kind een slachtoffer, een dader of een getuige is? Wat kan ik doen als mijn kind slachtoffer, dader of getuige is? Hoe kan ik het cyberpesten voorkomen? 

De centrale vraag in deze vorming is: wat moet ik als ouder weten over de digitale wereld? Deze voordracht neemt je mee op verkenning in het surfen, het downloaden en het gamen. Je krijgt inzicht in de internetopvoeding, de privacy en de sociale media. Je krijgt eenvoudige en begrijpelijke tips en weetjes.

Om ouders met diverse achtergronden te ondersteunen in de omgang met tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, werden 7 cultuursensitieve methodieken uitgewerkt. Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

Vraag jij je wel eens af hoe je je tiener kan leren om verstandig om te gaan met alcohol? Er mee voor te zorgen dat hij/zij geen tabak of drugs gaat gebruiken? Of te voorkomen dat gamen voorrang krijgt op alle andere activiteiten?

Over het belang van voorlezen, over spelen met verhalen, over alles wat met boeken en lezen te maken heeft. Toegespitst op jullie ideeën, wensen en mogelijkheden.

Vandaag wordt een groot accent gelegd op zorg. Dat heeft bijzondere voordelen, maar er sluipt het gevaar in dat de wijzer te fel doorslaat naar de TE BEZORGDE kant. Hoeven we als ouders echt ZO bezorgd te zijn? En … wat zijn vaak de onderliggende oorzaken van onze bezorgdheid.
We gaan vanuit enkele mooie voorbeelden van ‘geloven in de mogelijkheden van een kind’ op zoek naar antwoorden en naar een juiste houding en stevige krachtbron om onze kinderen, ondanks mogelijke tekorten, alle kansen te geven.

  • Waarom toetsen leerkrachten? Wat wordt daarmee gedaan?
  • Wat lezen we in een rapport en wat kan ik er als ouder mee?
  • Hoe gaan we best om met minder goede resultaten?
  • Zegt het rapport me hoe het verder moet?
  • Hoe vergroten we als ouders de kansen om samen met de leerkracht het rapport juist te interpreteren en er mee aan de slag te gaan?

Een studiekeuze maken na het zesde leerjaar is voor vele ouders een moeilijk gegeven. In deze sessie geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Welke zijn de mogelijkheden na het zesde leerjaar?
  • Wat biedt de toekomst (brede eerste graad – modernisering secundair onderwijs).
  • Wat zal bepalen welke keuze ik zal maken?
  • Naar wie luisteren we best en door wie laten we ons best niet beïnvloeden?
  • In hoeverre kan mijn kind mede bepalen wat er gekozen wordt?

Pagina's