Vormingen van externe organisaties die we durven aanbevelen.

Om ouders met diverse achtergronden te ondersteunen in de omgang met tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, werden 7 cultuursensitieve methodieken uitgewerkt. Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.

Vraag jij je wel eens af hoe je je tiener kan leren om verstandig om te gaan met alcohol? Er mee voor te zorgen dat hij/zij geen tabak of drugs gaat gebruiken? Of te voorkomen dat gamen voorrang krijgt op alle andere activiteiten?

Over het belang van voorlezen, over spelen met verhalen, over alles wat met boeken en lezen te maken heeft. Toegespitst op jullie ideeën, wensen en mogelijkheden.

"Route 12+" is een interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider (iemand van de ouderwerking) dialoog tussen ouders over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren.

Na deze vorming van linc-vzw hebben ouders/grootouders/andere opvoeders geen enkele reden meer om niet voor te lezen aan hun kind

Heel wat ouders onderschatten het cyberpesten omdat het minder of nauwelijks zichtbaar is in vergelijking met het klassieke pesten. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen? Hoe herken ik of mijn kind een slachtoffer, een dader of een getuige is? Wat kan ik doen als mijn kind slachtoffer, dader of getuige is? Hoe kan ik het cyberpesten voorkomen? 

De centrale vraag in deze vorming is: wat moet ik als ouder weten over de digitale wereld? Deze voordracht neemt je mee op verkenning in het surfen, het downloaden en het gamen. Je krijgt inzicht in de internetopvoeding, de privacy en de sociale media. Je krijgt eenvoudige en begrijpelijke tips en weetjes.

Cultuureducatie is van bijzonder groot belang in de ontwikkeling en de humanisering van jonge kinderen. Als ouders kunnen we samen met het schoolteam heel wat boeiende activiteiten organiseren die aansluiten bij de ‘muzische vorming’ die de kinderen op school krijgen.

Wat is vreemde taalinitiatie (in ons geval meestal Frans)?
Waarom is het voor kinderen een verrijking? Is er gevaar voor taalverwarring of net omgekeerd?
Waar gebeurt het al? Wat is de beste weg om kinderen meertalig te maken?
Maar vooral ook: hoe kunnen wij als ouders participeren in dit proces, niet alleen thuis maar ook binnen de school. Bij welke leuke taalactiviteiten kan je als ouder ingeschakeld worden?

Sinds dit schooljaar nemen heel wat scholen kinderen met een beperking in hun werking op. Dit is het gevolg van het M-decreet. In deze infosessie krijgt u antwoord op veelgestelde vragen die bij heel wat ouders en leerkrachten leven.
We gaan vooral kijken hoe we als ouders dat belangrijke groeiproces binnen een school kunnen ondersteunen en begeleiden. Hoe wij als ouders kunnen meewerken aan de zo nodige mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om inclusie en dus M te doen slagen?

Pagina's