Aan de slag met KOOGO

aan de slag.pngEen school kan het niet alleen! Maar… een ouderwerking ook niet!

School en ouderwerking hebben elkaar nodig. Vanuit een stevig partnerschap kunnen ze samen heel wat bereiken.  En KOOGO wil daar zondermeer een steentje toe bijdragen!

Heb je als ouderwerking, al dan niet in samenspraak met de school, begeleiding nodig? KOOGO werkt op maat en in samenspraak met jullie een begeleiding uit.

Heb je nood aan vorming? KOOGO biedt zowel vormingen, gegeven door de eigen medewerkers, als vorming gegeven door externe partners aan. Zo maak je van je infoavond voor alle ouders een kwaliteitsvol gegeven!

En dan hebben we het nog niet gehad over de projecten van KOOGO! Om er maar één te noemen: ‘Goed Gekozen’. Met dit project zet je het lokale gemeentelijk onderwijs op een terecht positieve manier in de kijker! Alle info op www.goedgekozen.be