Begeleiden

Iedere ouderwerking, of het nu een decretale ouderraad is of een klassieke ouderwerking, heeft het beste voor met de school. Vanuit samenwerking kunnen prachtige initiatieven groeien die de school in het algemeen en de kinderen in het bijzonder ten goede komen.

Belangrijk hierbij is de open communicatie en het wederzijds begrip tussen de school en de ouderwerking.

KOOGO biedt begeleidingstrajecten aan die het mogelijk maken om die bijzondere samenwerking tussen school en ouderwerking te bestendigen of te verstevigen.

Meer info: ann.staes@ovsg.be of gsm 0479/37 51 50