Ouders uit etnisch culturele minderheden (ECM)

Om ouders met diverse achtergronden te ondersteunen in de omgang met tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, werden 7 cultuursensitieve methodieken uitgewerkt. Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen. De methodieken hebben deels dezelfde doelstellingen. Er wordt telkens vertrokken vanuit de sterktes van ouders om doorheen de opvoeding tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren mee uit te stellen of te voorkomen. De focus van de methodieken ligt op het versterken van opvoedingsvaardigheden die een preventieve werking hebben.

Sommige methodieken werden ontwikkeld voor en door een specifieke groep (bijv. Rwandese ouders), andere zijn generiek van opzet. De meeste materialen werden in verschillende talen vertaald en zijn bruikbaar voor diverse groepen en settings.

Een greep uit het aanbod: een opvoedspel, een vorming voor inburgeraars, een interactieve vormingsavond voor Marokkaanse en Turkse ouders, een film gemaakt door ECM-jongeren, een lespakket voor gebruik in OCMW 's, sketches door en voor ECM-jongeren…

Voor iedere methodiek werd een draaiboek uitgewerkt voor de begeleider. De ouderbijeenkomsten kunnen worden begeleid door preventiewerkers (uit CGG’s of lokale verbanden) of professionals werkzaam binnen opvoedingsondersteuning in samenwerking met intermediairs uit organisaties die werken met of rond etnisch culturele minderheden of mensen in kansarmoede.

Al de ontwikkelde materialen en methodieken zijn te downloaden en/of te bestellen via www.vad.be (in de catalogus).

Hier kom je er alvast meer te weten over VAD (Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen).