20 jaar KOOGO!

KOOGO bestaat 20 jaar en dat vieren we!
Dit schooljaar is het 20ste jaar dat KOOGO ouderwerkingen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs informeert, ondersteunt en begeleidt. Daarnaast laten wij de stem van ouders horen bij het departement onderwijs en bij de Vlaamse Onderwijsraad.
Natuurlijk willen we jullie, als ouderwerking, bij dit feestelijk gebeuren betrekken. Hoe we dat doen.

“KOOGO houdt je scherp!”
Om te beginnen willen we jullie hartelijk bedanken omdat jullie je als ouderwerking inzetten voor de school van jullie kind(eren). Daarom vinden jullie bij deze brief een attentie, potloden en slijpers, die we graag aan jullie ouderwerking schenken.

“Zet je ouderwerking op de kaart!”
We willen iedere ouderwerking en ouderraad de kans geven zich kenbaar te maken aan ons en heel Vlaanderen. We willen er immers voor àlle ouderwerkingen en ouderraden zijn. We willen naar jullie luisteren en jullie met raad en daad bijstaan. Door jullie ouderwerking op onze kaart te zetten kunnen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. De eerste 100 ouderwerkingen die we op onze kaart zien verschijnen winnen bovendien 8 mooie T-shirts!  Meer info via http://www.koogo.be/op-de-kaart.

Wedstrijd: “Zo wordt de ouderwerking op onze school “gehoord”!
Willen jullie voor de school een prachtig pakket hoorspelen en luisterboeken van “Het Geluidshuis” winnen? Stuur ons dan een toffe foto of fotocollage, PowerPoint, of een mooi filmpje of een andere ludieke ingeving over hoe jullie als ouders of ouderwerking “gehoord” worden op school. Laat je creativiteit de volle loop en bedenk een origineel concept! Meer info via http://www.koogo.be/gehoord-op-school.